தமிழ்

Luke 13:6 in Tamil

லூக்கா 13:6
அப்பொழுது அவர் ஒரு உவமையையும் சொன்னார்: ஒருவன் தன் திராட்சத் தோட்டத்தில் ஒரு அத்திமரத்தை நட்டிருந்தான்; அவன் வந்து அதிலே கனியைத் தேடினபோது ஒன்றுங் காணவில்லை.


லூக்கா 13:6 in English

appoluthu Avar Oru Uvamaiyaiyum Sonnaar: Oruvan Than Thiraatchath Thottaththil Oru Aththimaraththai Nattirunthaan; Avan Vanthu Athilae Kaniyaith Thaetinapothu Ontung Kaanavillai.


Read Full Chapter : Luke 13