தமிழ்

Matthew 10:21 in Tamil

மத்தேயு 10:21
சகோதரன் தன் சகோதரனையும், தகப்பன் தன் பிள்ளையையும், மரணத்துக்கு ஒப்புக்கொடுப்பார்கள்; பெற்றாருக்கு விரோதமாய்ப் பிள்ளைகள் எழும்பி அவர்களைக் கொலைசெய்வார்கள்.

Matthew 10:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child: and the children shall rise up against their parents, and cause them to be put to death.

American Standard Version (ASV)

And brother shall deliver up brother to death, and the father his child: and children shall rise up against parents, and cause them to be put to death.

Bible in Basic English (BBE)

And brother will give up brother to death, and the father his child: and children will go against their fathers and mothers, and put them to death.

Darby English Bible (DBY)

But brother shall deliver up brother to death, and father child; and children shall rise up against parents and shall put them to death;

World English Bible (WEB)

“Brother will deliver up brother to death, and the father his child. Children will rise up against parents, and cause them to be put to death.

Young’s Literal Translation (YLT)

`And brother shall deliver up brother to death, and father child, and children shall rise up against parents, and shall put them to death,

மத்தேயு 10:21 in English

sakotharan Than Sakotharanaiyum, Thakappan Than Pillaiyaiyum, Maranaththukku Oppukkoduppaarkal; Pettaாrukku Virothamaayp Pillaikal Elumpi Avarkalaik Kolaiseyvaarkal.


Read Full Chapter : Matthew 10