தமிழ்

Matthew 10:35 in Tamil

மத்தேயு 10:35
எப்படியெனில், மகனுக்கும் தகப்பனுக்கும், மகளுக்கும் தாய்க்கும், மருமகளுக்கும் மாமிக்கும் பிரிவினை உண்டாக்க வந்தேன்.


மத்தேயு 10:35 in English

eppatiyenil, Makanukkum Thakappanukkum, Makalukkum Thaaykkum, Marumakalukkum Maamikkum Pirivinai Unndaakka Vanthaen.


Read Full Chapter : Matthew 10