தமிழ்

Matthew 10:20 in Tamil

மத்தேயு 10:20
பேசுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்ல, உங்கள் பிதாவின் ஆவியானவரே உங்களிலிருந்து பேசுகிறவர்.


மத்தேயு 10:20 in English

paesukiravarkal Neengal Alla, Ungal Pithaavin Aaviyaanavarae Ungalilirunthu Paesukiravar.


Read Full Chapter : Matthew 10