தமிழ்

Matthew 10:22 in Tamil

மத்தேயு 10:22
என் நாமத்தினிமித்தம் நீங்கள் எல்லாராலும் பகைக்கப்படுவீர்கள்; முடிவுபரியந்தம் நிலைத்திருப்பவனே இரட்சிக்கப்படுவான்.

Matthew 10:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

And ye shall be hated of all men for my name’s sake: but he that endureth to the end shall be saved.

American Standard Version (ASV)

And ye shall be hated of all men for my name’s sake: but he that endureth to the end, the same shall be saved.

Bible in Basic English (BBE)

And you will be hated by all men because of my name: but he who is strong to the end will have salvation.

Darby English Bible (DBY)

and ye shall be hated of all on account of my name. But he that has endured to [the] end, *he* shall be saved.

World English Bible (WEB)

You will be hated by all men for my name’s sake, but he who endures to the end will be saved.

Young’s Literal Translation (YLT)

and ye shall be hated by all because of my name, but he who hath endured to the end, he shall be saved.

மத்தேயு 10:22 in English

en Naamaththinimiththam Neengal Ellaaraalum Pakaikkappaduveerkal; Mutivupariyantham Nilaiththiruppavanae Iratchikkappaduvaan.


Read Full Chapter : Matthew 10