தமிழ்

John 15:18 in Tamil

யோவான் 15:18
உலகம் உங்களைப் பகைத்தால், அது உங்களைப் பகைக்கிறதற்குமுன்னே என்னைப் பகைத்ததென்று அறியுங்கள்.


யோவான் 15:18 in English

ulakam Ungalaip Pakaiththaal, Athu Ungalaip Pakaikkiratharkumunnae Ennaip Pakaiththathentu Ariyungal.


Read Full Chapter : John 15