தமிழ்

John 15:27 in Tamil

யோவான் 15:27
நீங்களும் ஆதிமுதல் என்னுடனேகூட இருந்தபடியால் எனக்குச் சாட்சிகளாயிருப்பீர்கள்.


யோவான் 15:27 in English

neengalum Aathimuthal Ennudanaekooda Irunthapatiyaal Enakkuch Saatchikalaayiruppeerkal.


Read Full Chapter : John 15