தமிழ்

John 21:24 in Tamil

யோவான் 21:24
அந்தச் சீஷனே இவைகளைக் குறித்துச் சாட்சிகொடுத்து இவைகளை எழுதினவன்; அவனுடைய சாட்சி மெய்யென்று அறிந்திருக்கிறோம்.

John 21:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

This is the disciple which testifieth of these things, and wrote these things: and we know that his testimony is true.

American Standard Version (ASV)

This is the disciple that beareth witness of these things, and wrote these things: and we know that his witness is true.

Bible in Basic English (BBE)

This is the disciple who gives witness about these things and who put them in writing: and we have knowledge that his witness is true.

Darby English Bible (DBY)

This is the disciple who bears witness concerning these things, and who has written these things; and we know that his witness is true.

World English Bible (WEB)

This is the disciple who testifies about these things, and wrote these things. We know that his witness is true.

Young’s Literal Translation (YLT)

this is the disciple who is testifying concerning these things, and he wrote these things, and we have known that his testimony is true.

யோவான் 21:24 in English

anthach Seeshanae Ivaikalaik Kuriththuch Saatchikoduththu Ivaikalai Eluthinavan; Avanutaiya Saatchi Meyyentu Arinthirukkirom.


Read Full Chapter : John 21