தமிழ்

Revelation 1:9 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:9
உங்கள் சகோதரனும் இயேசு கிறிஸ்துவினிமித்தம் வருகிற உபத்திரவத்திற்கும் அவருடைய ராஜ்யத்திற்கும் அவருடைய பொறுமைக்கும் உங்கள் உடன்பங்காளனுமாயிருக்கிற யோவானாகிய நான் தேவவசனத்தினிமித்தமும், இயேசுகிறிஸ்துவைப்பற்றிய சாட்சியினிமித்தமும் பத்மு என்னும் தீவிலே இருந்தேன்.

Revelation 1:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

I John, who also am your brother, and companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God, and for the testimony of Jesus Christ.

American Standard Version (ASV)

I John, your brother and partaker with you in tribulation and kingdom and patience `which are’ in Jesus, was in the isle that is called Patmos, for the word of God and the testimony of Jesus.

Bible in Basic English (BBE)

I, John, your brother, who have a part with you in the trouble and the kingdom and the quiet strength of Jesus, was in the island which is named Patmos, for the word of God and the witness of Jesus.

Darby English Bible (DBY)

I John, your brother and fellow-partaker in the tribulation and kingdom and patience, in Jesus, was in the island called Patmos, for the word of God, and for the testimony of Jesus.

World English Bible (WEB)

I John, your brother and partner with you in oppression, Kingdom, and perseverance in Christ Jesus, was on the isle that is called Patmos because of God’s Word and the testimony of Jesus Christ.

Young’s Literal Translation (YLT)

I, John, who also `am’ your brother, and fellow-partner in the tribulation, and in the reign and endurance, of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, because of the word of God, and because of the testimony of Jesus Christ;

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:9 in English

ungal Sakotharanum Yesu Kiristhuvinimiththam Varukira Upaththiravaththirkum Avarutaiya Raajyaththirkum Avarutaiya Porumaikkum Ungal Udanpangaalanumaayirukkira Yovaanaakiya Naan Thaevavasanaththinimiththamum, Yesukiristhuvaippattiya Saatchiyinimiththamum Pathmu Ennum Theevilae Irunthaen.


Read Full Chapter : Revelation 1