தமிழ்

Revelation 1:1 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:1
சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்கவேண்டியவைகளைத் தம்முடைய ஊழியக்காரருக்குக் காண்பிக்கும்பொருட்டு, தேவன் இயேசுகிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவித்ததும், இவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி, தம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தினதுமான விசேஷம்.

Revelation 1:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John:

American Standard Version (ASV)

The Revelation of Jesus Christ, which God gave him to show unto his servants, `even’ the things which must shortly come to pass: and he sent and signified `it’ by his angel unto his servant John;

Bible in Basic English (BBE)

The Revelation of Jesus Christ which God gave him so that his servants might have knowledge of the things which will quickly take place: and he sent and made it clear by his angel to his servant John;

Darby English Bible (DBY)

Revelation of Jesus Christ, which God gave to him, to shew to his bondmen what must shortly take place; and he signified [it], sending by his angel, to his bondman John,

World English Bible (WEB)

This is the Revelation of Jesus Christ, which God gave him to show to his servants the things which must happen soon, which he sent and made known by his angel to his servant, John,

Young’s Literal Translation (YLT)

A revelation of Jesus Christ, that God gave to him, to shew to his servants what things it behoveth to come to pass quickly; and he did signify `it’, having sent through his messenger to his servant John,

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:1 in English

seekkiraththil Sampavikkavaenntiyavaikalaith Thammutaiya Ooliyakkaararukkuk Kaannpikkumporuttu, Thaevan Yesukiristhuvukku Oppuviththathum, Ivar Thammutaiya Thoothanai Anuppi, Thammutaiya Ooliyakkaaranaakiya Yovaanukku Velippaduththinathumaana Visesham.


Read Full Chapter : Revelation 1