தமிழ்

John 16:33 in Tamil

யோவான் 16:33
என்னிடத்தில் உங்களுக்குச் சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டு இவைகளை உங்களுக்குச் சொன்னேன். உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடன்கொள்ளுங்கள்; நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார்.

John 16:33 in Other Translations

King James Version (KJV)

These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.

American Standard Version (ASV)

These things have I spoken unto you, that in me ye may have peace. In the world ye have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.

Bible in Basic English (BBE)

I have said all these things to you so that in me you may have peace. In the world you have trouble: but take heart! I have overcome the world.

Darby English Bible (DBY)

These things have I spoken to you that in me ye might have peace. In the world ye have tribulation; but be of good courage: I have overcome the world.

World English Bible (WEB)

I have told you these things, that in me you may have peace. In the world you have oppression; but cheer up! I have overcome the world.”

Young’s Literal Translation (YLT)

these things I have spoken to you, that in me ye may have peace, in the world ye shall have tribulation, but take courage — I have overcome the world.’

யோவான் 16:33 in English

ennidaththil Ungalukkuch Samaathaanam Unndaayirukkum Poruttu Ivaikalai Ungalukkuch Sonnaen. Ulakaththil Ungalukku Upaththiravam Unndu, Aanaalum Thidankollungal; Naan Ulakaththai Jeyiththaen Entar.


Read Full Chapter : John 16