தமிழ்

Micah 5:5 in Tamil

மீகா 5:5
இவரே சமாதான காரணர்; அசீரியன் நம்முடைய தேசத்திலே வரும்போதும், நம்முடைய அரண்மனைகளை மிதிக்கும்போதும், ஏழு மேய்ப்பரையும் மனுஷரில் எட்டு அதிபதிகளையும் அவனுக்கு விரோதமாக நிறுத்துவேன்.

Micah 5:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And this man shall be the peace, when the Assyrian shall come into our land: and when he shall tread in our palaces, then shall we raise against him seven shepherds, and eight principal men.

American Standard Version (ASV)

And this `man’ shall be `our’ peace. When the Assyrian shall come into our land, and when he shall tread in our palaces, then shall we raise against him seven shepherds, and eight principal men.

Bible in Basic English (BBE)

And they will make waste the land of Assyria with the sword, and the land of Nimrod with the edge of the sword: he will give us salvation from the Assyrian when he comes into our country, when his feet come inside the limit of our land.

Darby English Bible (DBY)

And this [man] shall be Peace. When the Assyrian shall come into our land, and when he shall tread in our palaces, then shall we raise against him seven shepherds, and eight princes of men.

World English Bible (WEB)

He will be our peace when Assyria invades our land, And when he marches through our fortresses, Then we will raise against him seven shepherds, And eight leaders of men.

Young’s Literal Translation (YLT)

And this `one’ hath been peace, Asshur! when he doth come into our land, And when he doth tread in our palaces, We have raised against him seven shepherds, And eight anointed of man.

மீகா 5:5 in English

ivarae Samaathaana Kaaranar; Aseeriyan Nammutaiya Thaesaththilae Varumpothum, Nammutaiya Arannmanaikalai Mithikkumpothum, Aelu Maeypparaiyum Manusharil Ettu Athipathikalaiyum Avanukku Virothamaaka Niruththuvaen.


Read Full Chapter : Micah 5