தமிழ்

Micah 5:6 in Tamil

மீகா 5:6
இவர்கள் அசீரியா தேசத்தையும், நிம்ரோதின் தேசத்தையும், அதினுடைய வாசல்களுக்கு உட்புறமாகப் பட்டயத்திற்கு இரையாக்குவார்கள்; அசீரியன் நம்முடைய தேசத்தில் வரும்போதும், நம்முடைய எல்லைகளை மிதிக்கும்போதும் அவனுக்கு நம்மைத் தப்புவிப்பார்.

Micah 5:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they shall waste the land of Assyria with the sword, and the land of Nimrod in the entrances thereof: thus shall he deliver us from the Assyrian, when he cometh into our land, and when he treadeth within our borders.

American Standard Version (ASV)

And they shall waste the land of Assyria with the sword, and the land of Nimrod in the entrances thereof: and he shall deliver us from the Assyrian, when he cometh into our land, and when he treadeth within our border.

Bible in Basic English (BBE)

And the rest of Jacob will be among the mass of peoples like dew from the Lord, like showers on the grass, which may not be kept back by man, or be waiting for the sons of men.

Darby English Bible (DBY)

And they shall waste the land of Asshur with the sword, and the land of Nimrod in the entrances thereof; and he shall deliver [us] from the Assyrian, when he cometh into our land, and when he treadeth within our borders.

World English Bible (WEB)

They will rule the land of Assyria with the sword, And the land of Nimrod in its gates. He will deliver us from the Assyrian, When he invades our land, And when he marches within our border.

Young’s Literal Translation (YLT)

And they have afflicted the land of Asshur with the sword, And the land of Nimrod at its openings, And he hath delivered from Asshur when he doth come into our land, And when he treadeth in our borders.

மீகா 5:6 in English

ivarkal Aseeriyaa Thaesaththaiyum, Nimrothin Thaesaththaiyum, Athinutaiya Vaasalkalukku Utpuramaakap Pattayaththirku Iraiyaakkuvaarkal; Aseeriyan Nammutaiya Thaesaththil Varumpothum, Nammutaiya Ellaikalai Mithikkumpothum Avanukku Nammaith Thappuvippaar.


Read Full Chapter : Micah 5