தமிழ்

Isaiah 7:14 in Tamil

ஏசாயா 7:14
ஆதலால் ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தைக் கொடுப்பார்; இதோ, ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனைப் பெறுவாள், அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பேரிடுவாள்.

Isaiah 7:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore the Lord himself shall give you a sign; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel.

American Standard Version (ASV)

Therefore the Lord himself will give you a sign: behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel.

Bible in Basic English (BBE)

For this cause the Lord himself will give you a sign; a young woman is now with child, and she will give birth to a son, and she will give him the name Immanuel.

Darby English Bible (DBY)

Therefore will the Lord himself give you a sign: Behold, the virgin shall conceive and shall bring forth a son, and call his name Immanuel.

World English Bible (WEB)

Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin will conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel.{“Immanuel” means “God with us.”}

Young’s Literal Translation (YLT)

Therefore the Lord Himself giveth to you a sign, Lo, the Virgin is conceiving, And is bringing forth a son, And hath called his name Immanuel,

ஏசாயா 7:14 in English

aathalaal Aanndavar Thaamae Ungalukku Oru Ataiyaalaththaik Koduppaar; Itho, Oru Kannikai Karppavathiyaaki Oru Kumaaranaip Peruvaal, Avarukku Immaanuvael Entu Paeriduvaal.


Read Full Chapter : Isaiah 7