தமிழ்

Isaiah 9:6 in Tamil

ஏசாயா 9:6
நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார்; நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார்; கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின்மேலிருக்கும்; அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனைக் கர்த்தா, வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதானப்பிரபு என்னப்படும்.

Isaiah 9:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.

American Standard Version (ASV)

For unto us a child is born, unto us a son is given; and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.

Bible in Basic English (BBE)

For to us a child has come, to us a son is given; and the government has been placed in his hands; and he has been named Wise Guide, Strong God, Father for ever, Prince of Peace.

Darby English Bible (DBY)

For unto us a child is born, unto us a son is given; and the government shall be upon his shoulder; and his name is called Wonderful, Counsellor, Mighty ùGod, Father of Eternity, Prince of Peace.

World English Bible (WEB)

For to us a child is born, to us a son is given; and the government shall be on his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.

Young’s Literal Translation (YLT)

For a Child hath been born to us, A Son hath been given to us, And the princely power is on his shoulder, And He doth call his name Wonderful, Counsellor, Mighty God, Father of Eternity, Prince of Peace.

ஏசாயா 9:6 in English

namakku Oru Paalakan Piranthaar; Namakku Oru Kumaaran Kodukkappattar; Karththaththuvam Avar Tholinmaelirukkum; Avar Naamam Athisayamaanavar, Aalosanaik Karththaa, Vallamaiyulla Thaevan, Niththiya Pithaa, Samaathaanappirapu Ennappadum.


Read Full Chapter : Isaiah 9