தமிழ்

Isaiah 53:5 in Tamil

ஏசாயா 53:5
நம்முடைய மீறுதல்களினிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு, நம்முடைய அக்கிரமங்களினிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார்; நமக்குச் சமாதானத்தை உண்டுபண்ணும் ஆக்கினை அவர்மேல் வந்தது; அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம்.

Isaiah 53:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we are healed.

American Standard Version (ASV)

But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities; the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we are healed.

Bible in Basic English (BBE)

But it was for our sins he was wounded, and for our evil doings he was crushed: he took the punishment by which we have peace, and by his wounds we are made well.

Darby English Bible (DBY)

But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities; the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed.

World English Bible (WEB)

But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought our peace was on him; and by his wounds we are healed.

Young’s Literal Translation (YLT)

And he is pierced for our transgressions, Bruised for our iniquities, The chastisement of our peace `is’ on him, And by his bruise there is healing to us.

ஏசாயா 53:5 in English

nammutaiya Meeruthalkalinimiththam Avar Kaayappattu, Nammutaiya Akkiramangalinimiththam Avar Norukkappattar; Namakkuch Samaathaanaththai Unndupannnum Aakkinai Avarmael Vanthathu; Avarutaiya Thalumpukalaal Kunamaakirom.


Read Full Chapter : Isaiah 53