தமிழ்

2 Corinthians 5:21 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 5:21
நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு, பாவம் அறியாத அவரை நமக்காகப் பாவமாக்கினார்.

2 Corinthians 5:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him.

American Standard Version (ASV)

Him who knew no sin he made `to be’ sin on our behalf; that we might become the righteousness of God in him.

Bible in Basic English (BBE)

For him who had no knowledge of sin God made to be sin for us; so that we might become the righteousness of God in him.

Darby English Bible (DBY)

Him who knew not sin he has made sin for us, that *we* might become God’s righteousness in him.

World English Bible (WEB)

For him who knew no sin he made to be sin on our behalf; so that in him we might become the righteousness of God.

Young’s Literal Translation (YLT)

for him who did not know sin, in our behalf He did make sin, that we may become the righteousness of God in him.

2 கொரிந்தியர் 5:21 in English

naam Avarukkul Thaevanutaiya Neethiyaakumpatikku, Paavam Ariyaatha Avarai Namakkaakap Paavamaakkinaar.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 5