தமிழ்

2 Corinthians 5:17 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 5:17
இப்படியிருக்க, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்தால் புதுச்சிருஷ்டியாயிருக்கிறான்; பழையவைகள் ஒழிந்துபோயின, எல்லாம் புதிதாயின.

2 Corinthians 5:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.

American Standard Version (ASV)

Wherefore if any man is in Christ, `he is’ a new creature: the old things are passed away; behold, they are become new.

Bible in Basic English (BBE)

So if any man is in Christ, he is in a new world: the old things have come to an end; they have truly become new.

Darby English Bible (DBY)

So if any one [be] in Christ, [there is] a new creation; the old things have passed away; behold all things have become new:

World English Bible (WEB)

Therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Behold, all things have become new.

Young’s Literal Translation (YLT)

so that if any one `is’ in Christ — `he is’ a new creature; the old things did pass away, lo, become new have the all things.

2 கொரிந்தியர் 5:17 in English

ippatiyirukka, Oruvan Kiristhuvukkullirunthaal Puthuchchirushtiyaayirukkiraan; Palaiyavaikal Olinthupoyina, Ellaam Puthithaayina.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 5