தமிழ்

John 14:20 in Tamil

யோவான் 14:20
நான் என் பிதாவிலும், நீங்கள் என்னிலும், நான் உங்களிலும் இருக்கிறதை அந்நாளிலே நீங்கள் அறிவீர்கள்.


யோவான் 14:20 in English

naan En Pithaavilum, Neengal Ennilum, Naan Ungalilum Irukkirathai Annaalilae Neengal Ariveerkal.


Read Full Chapter : John 14