தமிழ்

John 14:19 in Tamil

யோவான் 14:19
இன்னும் கொஞ்சக்காலத்திலே உலகம் என்னைக் காணாது, நீங்களோ என்னைக் காண்பீர்கள்; நான் பிழைக்கிறபடியினால் நீங்களும் பிழைப்பீர்கள்.


யோவான் 14:19 in English

innum Konjakkaalaththilae Ulakam Ennaik Kaannaathu, Neengalo Ennaik Kaannpeerkal; Naan Pilaikkirapatiyinaal Neengalum Pilaippeerkal.


Read Full Chapter : John 14