தமிழ்

John 14:23 in Tamil

யோவான் 14:23
இயேசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: ஒருவன் என்னில் அன்பாயிருந்தால், அவன் என் வசனத்தைக் கைக்கொள்ளுவான், அவனில் என் பிதா அன்பாயிருப்பார்; நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து அவனோடே வாசம்பண்ணுவோம்.

John 14:23 in Other Translations

King James Version (KJV)

Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him.

American Standard Version (ASV)

Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my word: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him.

Bible in Basic English (BBE)

Jesus said to him in answer, If anyone has love for me, he will keep my words: and he will be dear to my Father; and we will come to him and make our living-place with him.

Darby English Bible (DBY)

Jesus answered and said to him, If any one love me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him.

World English Bible (WEB)

Jesus answered him, “If a man loves me, he will keep my word. My Father will love him, and we will come to him, and make our home with him.

Young’s Literal Translation (YLT)

Jesus answered and said to him, `If any one may love me, my word he will keep, and my Father will love him, and unto him we will come, and abode with him we will make;

யோவான் 14:23 in English

Yesu Avanukkup Pirathiyuththaramaaka: Oruvan Ennil Anpaayirunthaal, Avan En Vasanaththaik Kaikkolluvaan, Avanil En Pithaa Anpaayiruppaar; Naangal Avanidaththil Vanthu Avanotae Vaasampannnuvom.


Read Full Chapter : John 14