தமிழ்

John 14:30 in Tamil

யோவான் 14:30
இனி நான் உங்களுடனே அதிகமாய் பேசுவதில்லை. இந்த உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான். அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை.


யோவான் 14:30 in English

ini Naan Ungaludanae Athikamaay Paesuvathillai. Intha Ulakaththin Athipathi Varukiraan. Avanukku Ennidaththil Ontumillai.


Read Full Chapter : John 14