தமிழ்

John 14:9 in Tamil

யோவான் 14:9
அதற்கு இயேசு: பிலிப்புவே, இவ்வளவுகாலம் நான் உங்களுடனேகூட இருந்தும் நீ என்னை அறியவில்லையா என்னைக் கண்டவன் பிதாவைக் கண்டான்; அப்படியிருக்க, பிதாவை எங்களுக்குக் காண்பியும் என்று நீ எப்படி சொல்லுகிறாய்?

John 14:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Shew us the Father?

American Standard Version (ASV)

Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and dost thou not know me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; how sayest thou, Show us the Father?

Bible in Basic English (BBE)

Jesus said to him, Philip, have I been with you all this time, and still you have no knowledge of me? He who has seen me has seen the Father. Why do you say, Let us see the Father?

Darby English Bible (DBY)

Jesus says to him, Am I so long a time with you, and thou hast not known me, Philip? He that has seen me has seen the Father; and how sayest thou, Shew us the Father?

World English Bible (WEB)

Jesus said to him, “Have I been with you such a long time, and do you not know me, Philip? He who has seen me has seen the Father. How do you say, ‘Show us the Father?’

Young’s Literal Translation (YLT)

Jesus saith to him, `So long time am I with you, and thou hast not known me, Philip? he who hath seen me hath seen the Father; and how dost thou say, Shew to us the Father?

யோவான் 14:9 in English

atharku Yesu: Pilippuvae, Ivvalavukaalam Naan Ungaludanaekooda Irunthum Nee Ennai Ariyavillaiyaa Ennaik Kanndavan Pithaavaik Kanndaan; Appatiyirukka, Pithaavai Engalukkuk Kaannpiyum Entu Nee Eppati Sollukiraay?


Read Full Chapter : John 14