தமிழ்

1 John 2:24 in Tamil

1 யோவான் 2:24
ஆகையால் ஆதிமுதல் நீங்கள் கேள்விப்பட்டது உங்களில் நிலைத்திருக்கக்கடவது; ஆதிமுதல் நீங்கள் கேள்விப்பட்டது உங்களில் நிலைத்திருந்தால், நீங்களும் குமாரனிலும் பிதாவிலும் நிலைத்திருப்பீர்கள்.

1 John 2:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son, and in the Father.

American Standard Version (ASV)

As for you, let that abide in you which ye heard from the beginning. If that which ye heard from the beginning abide in you, ye also shall abide in the Son, and in the Father.

Bible in Basic English (BBE)

But as for you, keep in your hearts the things which were made clear to you from the first. If you keep these things in your hearts you will be kept in the Father and the Son.

Darby English Bible (DBY)

As for *you* let that which ye have heard from the beginning abide in you: if what ye have heard from the beginning abides in you, *ye* also shall abide in the Son and in the Father.

World English Bible (WEB)

Therefore, as for you, let that remain in you which you heard from the beginning. If that which you heard from the beginning remains in you, you also will remain in the Son, and in the Father.

Young’s Literal Translation (YLT)

Ye, then, that which ye heard from the beginning, in you let it remain; if in you may remain that which from the beginning ye did hear, ye also in the Son and in the Father shall remain,

1 யோவான் 2:24 in English

aakaiyaal Aathimuthal Neengal Kaelvippattathu Ungalil Nilaiththirukkakkadavathu; Aathimuthal Neengal Kaelvippattathu Ungalil Nilaiththirunthaal, Neengalum Kumaaranilum Pithaavilum Nilaiththiruppeerkal.


Read Full Chapter : 1 John 2