தமிழ்

1 John 2:9 in Tamil

1 யோவான் 2:9
ஒளியிலே இருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் தன் சகோதரனைப் பகைக்கிறவன் இதுவரைக்கும் இருளிலே இருக்கிறான்.


1 யோவான் 2:9 in English

oliyilae Irukkiraen Entu Solliyum Than Sakotharanaip Pakaikkiravan Ithuvaraikkum Irulilae Irukkiraan.


Read Full Chapter : 1 John 2