தமிழ்

Psalm 82:5 in Tamil

சங்கீதம் 82:5
அறியாமலும் உணராமலுமிருக்கிறார்கள், அந்தகாரத்திலே நடக்கிறார்கள்; தேசத்தின் அஸ்திபாரங்களெல்லாம் அசைகிறது.

Psalm 82:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

They know not, neither will they understand; they walk on in darkness: all the foundations of the earth are out of course.

American Standard Version (ASV)

They know not, neither do they understand; They walk to and fro in darkness: All the foundations of the earth are shaken.

Bible in Basic English (BBE)

They have no knowledge or sense; they go about in the dark: all the bases of the earth are moved.

Darby English Bible (DBY)

They know not, neither do they understand; they walk on in darkness: all the foundations of the earth are moved.

Webster’s Bible (WBT)

They know not, neither will they understand; they walk on in darkness: all the foundations of the earth are out of course.

World English Bible (WEB)

They don’t know, neither do they understand. They walk back and forth in darkness. All the foundations of the earth are shaken.

Young’s Literal Translation (YLT)

They knew not, nor do they understand, In darkness they walk habitually, Moved are all the foundations of earth.

சங்கீதம் 82:5 in English

ariyaamalum Unaraamalumirukkiraarkal, Anthakaaraththilae Nadakkiraarkal; Thaesaththin Asthipaarangalellaam Asaikirathu.


Read Full Chapter : Psalm 82