தமிழ்

Isaiah 59:9 in Tamil

ஏசாயா 59:9
ஆதலால், நியாயம் எங்களுக்குத் தூரமாயிருக்கிறது, நீதி எங்களைத் தொடர்ந்து பிடிக்காது; வெளிச்சத்துக்குக் காத்திருந்தோம், இதோ, இருள்; பிரகாசத்துக்குக் காத்திருந்தோம், ஆனாலும் அந்தகாரத்திலே நடக்கிறோம்.

Isaiah 59:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore is judgment far from us, neither doth justice overtake us: we wait for light, but behold obscurity; for brightness, but we walk in darkness.

American Standard Version (ASV)

Therefore is justice far from us, neither doth righteousness overtake us: we look for light, but, behold, darkness; for brightness, but we walk in obscurity.

Bible in Basic English (BBE)

For this cause our right is far from us, and righteousness does not overtake us: we are looking for light, but there is only the dark; for the shining of the sun, but our way is in the night.

Darby English Bible (DBY)

Therefore is justice far from us, and righteousness overtaketh us not: we wait for light, and behold darkness; for brightness, [but] we walk in obscurity.

World English Bible (WEB)

Therefore is justice far from us, neither does righteousness overtake us: we look for light, but, behold, darkness; for brightness, but we walk in obscurity.

Young’s Literal Translation (YLT)

Therefore hath judgment been far from us, And righteousness reacheth us not, We wait for light, and lo, darkness, For brightness — in thick darkness we go,

ஏசாயா 59:9 in English

aathalaal, Niyaayam Engalukkuth Thooramaayirukkirathu, Neethi Engalaith Thodarnthu Pitikkaathu; Velichchaththukkuk Kaaththirunthom, Itho, Irul; Pirakaasaththukkuk Kaaththirunthom, Aanaalum Anthakaaraththilae Nadakkirom.


Read Full Chapter : Isaiah 59