தமிழ்

Ecclesiastes 3:16 in Tamil

பிரசங்கி 3:16
பின்மாரிக்குக் கீழே நான் நியாயஸ்தலத்தைக் கண்டேன், அங்கே அநியாயம் இருந்தது; நீதி ஸ்தலத்தையும் கண்டேன், அங்கே அநீதி இருந்தது.

Ecclesiastes 3:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

And moreover I saw under the sun the place of judgment, that wickedness was there; and the place of righteousness, that iniquity was there.

American Standard Version (ASV)

And moreover I saw under the sun, in the place of justice, that wickedness was there; and in the place of righteousness, that wickedness was there.

Bible in Basic English (BBE)

And again, I saw under the sun, in the place of the judges, that evil was there; and in the place of righteousness, that evil was there.

Darby English Bible (DBY)

And moreover I saw under the sun, that in the place of judgment, wickedness was there; and in the place of righteousness, wickedness was there.

World English Bible (WEB)

Moreover I saw under the sun, in the place of justice, that wickedness was there; and in the place of righteousness, that wickedness was there.

Young’s Literal Translation (YLT)

And again, I have seen under the sun the place of judgment — there `is’ the wicked; and the place of righteousness — there `is’ the wicked.

பிரசங்கி 3:16 in English

pinmaarikkuk Geelae Naan Niyaayasthalaththaik Kanntaen, Angae Aniyaayam Irunthathu; Neethi Sthalaththaiyum Kanntaen, Angae Aneethi Irunthathu.


Read Full Chapter : Ecclesiastes 3