தமிழ்

Acts 23:3 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 23:3
அப்பொழுது பவுல் அவனைப்பர்த்து: வெள்ளையடிக்கப்பட்ட சுவரே, தேவன் உம்மை அடிப்பார்; நியாயப்பிரமாணத்தின்படி என்னை நியாயம் விசாரிக்கிறவராய் உட்கார்ந்திருக்கிற நீர் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு விரோதமாய் என்னை அடிக்கச் சொல்லலாமா என்றான்.

Acts 23:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then said Paul unto him, God shall smite thee, thou whited wall: for sittest thou to judge me after the law, and commandest me to be smitten contrary to the law?

American Standard Version (ASV)

Then said Paul unto him, God shall smite thee, thou whited wall: and sittest thou to judge me according to the law, and commandest me to be smitten contrary to the law?

Bible in Basic English (BBE)

Then Paul said to him, God will give blows to you, you whitewashed wall: are you here to be my judge by law, and by your orders am I given blows against the law?

Darby English Bible (DBY)

Then Paul said to him, God will smite thee, whited wall. And *thou*, dost thou sit judging me according to the law, and breaking the law commandest me to be smitten?

World English Bible (WEB)

Then Paul said to him, “God will strike you, you whitewashed wall! Do you sit to judge me according to the law, and command me to be struck contrary to the law?”

Young’s Literal Translation (YLT)

then Paul said unto him, `God is about to smite thee, thou whitewashed wall, and thou — thou dost sit judging me according to the law, and, violating law, dost order me to be smitten!’

அப்போஸ்தலர் 23:3 in English

appoluthu Pavul Avanaipparththu: Vellaiyatikkappatta Suvarae, Thaevan Ummai Atippaar; Niyaayappiramaanaththinpati Ennai Niyaayam Visaarikkiravaraay Utkaarnthirukkira Neer Niyaayappiramaanaththirku Virothamaay Ennai Atikkach Sollalaamaa Entan.


Read Full Chapter : Acts 23