தமிழ்

Matthew 23:27 in Tamil

மத்தேயு 23:27
மாயக்காரராகிய வேதபாரகரே! பரிசேயரே! உங்களுக்கு ஐயோ, வெள்ளையடிக்கப்பட்ட கல்லறைகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறீர்கள்., அவைகள் புறம்பே அலங்காரமாய்க் காணப்படும், உள்ளேயோ மரித்தவர்களின் எலும்புகளினாலும் சகல அசுத்தத்தினாலும் நிறைந்திருக்கும்.

Matthew 23:27 in Other Translations

King James Version (KJV)

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men’s bones, and of all uncleanness.

American Standard Version (ASV)

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which outwardly appear beautiful, but inwardly are full of dead men’s bones, and of all uncleanness.

Bible in Basic English (BBE)

A curse is on you, scribes and Pharisees, false ones! for you are like the resting-places of the dead, which are made white, and seem beautiful on the outside, but inside are full of dead men’s bones and of all unclean things.

Darby English Bible (DBY)

Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye are like whited sepulchres, which appear beautiful outwardly, but within are full of dead men’s bones and all uncleanness.

World English Bible (WEB)

“Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitened tombs, which outwardly appear beautiful, but inwardly are full of dead men’s bones, and of all uncleanness.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Wo to you, Scribes and Pharisees, hypocrites! because ye are like to whitewashed sepulchres, which outwardly indeed do appear beautiful, and within are full of bones of dead men, and of all uncleanness;

மத்தேயு 23:27 in English

maayakkaararaakiya Vaethapaarakarae! Pariseyarae! Ungalukku Aiyo, Vellaiyatikkappatta Kallaraikalukku Oppaayirukkireerkal., Avaikal Purampae Alangaaramaayk Kaanappadum, Ullaeyo Mariththavarkalin Elumpukalinaalum Sakala Asuththaththinaalum Nirainthirukkum.


Read Full Chapter : Matthew 23