தமிழ்

Numbers 19:16 in Tamil

எண்ணாகமம் 19:16
வெளியிலே பட்டயத்தால் வெட்டுண்டவனையாவது, செத்தவனையாவது, மனித எலும்பையாவது, பிரேதக்குழியையாவது, தொட்டவன் எவனும் ஏழுநாள் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்.

Numbers 19:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

And whosoever toucheth one that is slain with a sword in the open fields, or a dead body, or a bone of a man, or a grave, shall be unclean seven days.

American Standard Version (ASV)

And whosoever in the open field toucheth one that is slain with a sword, or a dead body, or a bone of a man, or a grave, shall be unclean seven days.

Bible in Basic English (BBE)

And anyone touching one who has been put to death with the sword in the open country, or the body of one who has come to his end by a natural death, or a man’s bone, or the resting-place of a dead body, will be unclean for seven days.

Darby English Bible (DBY)

And every one that toucheth one that is slain with a sword in the open fields, or a dead person, or the bone of a man, or a grave, shall be unclean seven days.

Webster’s Bible (WBT)

And whoever toucheth one that is slain with a sword in the open fields, or a dead body, or a bone of a man, or a grave, shall be unclean seven days.

World English Bible (WEB)

Whoever in the open field touches one who is slain with a sword, or a dead body, or a bone of a man, or a grave, shall be unclean seven days.

Young’s Literal Translation (YLT)

`And every one who cometh, on the face of the field, against the pierced of a sword, or against the dead, or against a bone of man, or against a grave, is unclean seven days;

எண்ணாகமம் 19:16 in English

veliyilae Pattayaththaal Vettunndavanaiyaavathu, Seththavanaiyaavathu, Manitha Elumpaiyaavathu, Piraethakkuliyaiyaavathu, Thottavan Evanum Aelunaal Theettuppattiruppaan.


Read Full Chapter : Numbers 19