தமிழ்

Numbers 31:19 in Tamil

எண்ணாகமம் 31:19
பின்பு நீங்கள் ஏழுநாள் பாளயத்திற்குப் புறம்பே தங்குங்கள்; நரஜீவனைக் கொன்றவர்களும், வெட்டுண்டவர்ளைத் தொட்டவர்களுமாகிய நீங்கள் யாவரும் மூன்றாம் நாளிலும் ஏழாம் நாளிலும் உங்களையும் உங்களால் சிறைபிடிக்கப்பட்டவர்களையும் சுத்திகரித்து,

Numbers 31:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

And do ye abide without the camp seven days: whosoever hath killed any person, and whosoever hath touched any slain, purify both yourselves and your captives on the third day, and on the seventh day.

American Standard Version (ASV)

And encamp ye without the camp seven days: whosoever hath killed any person, and whosoever hath touched any slain, purify yourselves on the third day and on the seventh day, ye and your captives.

Bible in Basic English (BBE)

You yourselves will have to keep outside the tent-circle for seven days, anyone of you who has put any person to death or come near a dead body; and on the third day and on the seventh day make yourselves and your prisoners clean.

Darby English Bible (DBY)

And encamp outside the camp seven days; whoever hath killed a person, and whoever hath touched any slain; ye shall purify yourselves on the third day, and on the seventh day, you and your captives.

Webster’s Bible (WBT)

And do ye abide without the camp seven days: whoever hath killed any person, and whoever hath touched any slain, purify both yourselves and your captives on the third day, and on the seventh day.

World English Bible (WEB)

Encamp you outside of the camp seven days: whoever has killed any person, and whoever has touched any slain, purify yourselves on the third day and on the seventh day, you and your captives.

Young’s Literal Translation (YLT)

`And ye, encamp ye at the outside of the camp seven days — any who hath slain a person, and any who hath come against a pierced one, ye cleanse yourselves on the third day, and on the seventh day — ye and your captives;

எண்ணாகமம் 31:19 in English

pinpu Neengal Aelunaal Paalayaththirkup Purampae Thangungal; Narajeevanaik Kontavarkalum, Vettunndavarlaith Thottavarkalumaakiya Neengal Yaavarum Moontam Naalilum Aelaam Naalilum Ungalaiyum Ungalaal Siraipitikkappattavarkalaiyum Suththikariththu,


Read Full Chapter : Numbers 31