தமிழ்

1 John 2:21 in Tamil

1 யோவான் 2:21
சத்தியத்தை நீங்கள் அறியாததினாலல்ல, நீங்கள் சத்தியத்தை அறிந்திருக்கிறதினாலும் சத்தியத்தினால் ஒரு பொய்யுமுண்டாயிராதென்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதினாலும், உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறேன்.

1 John 2:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth.

American Standard Version (ASV)

I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and because no lie is of the truth.

Bible in Basic English (BBE)

I have not sent you this letter because you have no knowledge of what is true, but because you have knowledge, and because that which is false has nothing in common with that which is true.

Darby English Bible (DBY)

I have not written to you because ye do not know the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth.

World English Bible (WEB)

I have not written to you because you don’t know the truth, but because you know it, and because no lie is of the truth.

Young’s Literal Translation (YLT)

I did not write to you because ye have not known the truth, but because ye have known it, and because no lie is of the truth.

1 யோவான் 2:21 in English

saththiyaththai Neengal Ariyaathathinaalalla, Neengal Saththiyaththai Arinthirukkirathinaalum Saththiyaththinaal Oru Poyyumunndaayiraathenpathai Neengal Arinthirukkirathinaalum, Ungalukku Eluthiyirukkiraen.


Read Full Chapter : 1 John 2