தமிழ்

1 John 2:18 in Tamil

1 யோவான் 2:18
பிள்ளைகளே, இது கடைசிக்காலமாயிருக்கிறது; அந்திக்கிறிஸ்து வருகிறானென்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டபடி இப்பொழுதும் அநேக அந்திக்கிறிஸ்துகள் இருக்கிறார்கள்; அதினாலே இது கடைசிக்காலமென்று அறிகிறோம்.

1 John 2:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists; whereby we know that it is the last time.

American Standard Version (ASV)

Little children, it is the last hour: and as ye heard that antichrist cometh, even now have there arisen many antichrists; whereby we know that it is the last hour.

Bible in Basic English (BBE)

Little children, it is the last hour; and as you were given word that the Antichrist would come, so now a number of Antichrists have come to you; and by this we are certain that it is the last hour.

Darby English Bible (DBY)

Little children, it is [the] last hour, and, according as ye have heard that antichrist comes, even now there have come many antichrists, whence we know that it is [the] last hour.

World English Bible (WEB)

Little children, these are the end times, and as you heard that the Antichrist is coming, even now many antichrists have arisen. By this we know that it is the end times.

Young’s Literal Translation (YLT)

Little youths, it is the last hour; and even as ye heard that the antichrist doth come, even now antichrists have become many — whence we know that it is the last hour;

1 யோவான் 2:18 in English

pillaikalae, Ithu Kataisikkaalamaayirukkirathu; Anthikkiristhu Varukiraanentu Neengal Kaelvippattapati Ippoluthum Anaeka Anthikkiristhukal Irukkiraarkal; Athinaalae Ithu Kataisikkaalamentu Arikirom.


Read Full Chapter : 1 John 2