தமிழ்

2 Peter 2:1 in Tamil

2 பேதுரு 2:1
கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளும் ஜனங்களுக்குள்ளே இருந்தார்கள், அப்படியே உங்களுக்குள்ளும் கள்ளப்போதகர்கள் இருப்பார்கள்; அவர்கள் கேட்டுக்கேதுவான வேதப்புரட்டுகளைத் தந்திரமாய் நுழையப்பண்ணி, தங்களைக் கிரயத்துக்குக்கொண்ட ஆண்டவரை மறுதலித்து, தங்களுக்குத் தீவிரமான அழிவை வருவித்துக்கொள்ளுவார்கள்.

2 Peter 2:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction.

American Standard Version (ASV)

But there arose false prophets also among the people, as among you also there shall be false teachers, who shall privily bring in destructive heresies, denying even the Master that bought them, bringing upon themselves swift destruction.

Bible in Basic English (BBE)

But there were false prophets among the people, as there will be false teachers among you, who will secretly put forward wrong teachings for your destruction, even turning away from the Lord who gave himself for them; whose destruction will come quickly, and they themselves will be the cause of it.

Darby English Bible (DBY)

But there were false prophets also among the people, as there shall be also among you false teachers, who shall bring in by the bye destructive heresies, and deny the master that bought them, bringing upon themselves swift destruction;

World English Bible (WEB)

But there also arose false prophets among the people, as among you also there will be false teachers, who will secretly bring in destructive heresies, denying even the Master who bought them, bringing on themselves swift destruction.

Young’s Literal Translation (YLT)

And there did come also false prophets among the people, as also among you there shall be false teachers, who shall bring in besides destructive sects, and the Master who bought them denying, bringing to themselves quick destruction,

2 பேதுரு 2:1 in English

kallaththeerkkatharisikalum Janangalukkullae Irunthaarkal, Appatiyae Ungalukkullum Kallappothakarkal Iruppaarkal; Avarkal Kaettukkaethuvaana Vaethappurattukalaith Thanthiramaay Nulaiyappannnni, Thangalaik Kirayaththukkukkonnda Aanndavarai Maruthaliththu, Thangalukkuth Theeviramaana Alivai Varuviththukkolluvaarkal.


Read Full Chapter : 2 Peter 2