தமிழ்

2 Peter 2:8 in Tamil

2 பேதுரு 2:8
கர்த்தர் தேவபக்தியுள்ளவர்களைச் சோதனையினின்று இரட்சிக்கவும், அக்கிரமக்காரரை ஆக்கினைக்குள்ளானவர்களாக நியாயத்தீர்ப்பு நாளுக்கு வைக்கவும் அறிந்திருக்கிறார்.

2 Peter 2:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

(For that righteous man dwelling among them, in seeing and hearing, vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds;)

American Standard Version (ASV)

(for that righteous man dwelling among them, in seeing and hearing, vexed `his’ righteous soul from day to day with `their’ lawless deeds):

Bible in Basic English (BBE)

(Because the soul of that upright man living among them was pained from day to day by seeing and hearing their crimes):

Darby English Bible (DBY)

(for the righteous man through seeing and hearing, dwelling among them, tormented [his] righteous soul day after day with [their] lawless works,)

World English Bible (WEB)

(for that righteous man dwelling among them, was tormented in his righteous soul from day to day with seeing and hearing lawless deeds):

Young’s Literal Translation (YLT)

for in seeing and hearing, the righteous man, dwelling among them, day by day the righteous soul with unlawful works was harassing.

2 பேதுரு 2:8 in English

karththar Thaevapakthiyullavarkalaich Sothanaiyinintu Iratchikkavum, Akkiramakkaararai Aakkinaikkullaanavarkalaaka Niyaayaththeerppu Naalukku Vaikkavum Arinthirukkiraar.


Read Full Chapter : 2 Peter 2