தமிழ்

1 John 2:27 in Tamil

1 யோவான் 2:27
நீங்கள் அவராலே பெற்ற அபிஷேகம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறது, ஒருவரும் உங்களுக்குப் போதிக்கவேண்டுவதில்லை; அந்த அபிஷேகம் சகலத்தையுங்குறித்து உங்களுக்குப் போதிக்கிறது; அது சத்தியமாயிருக்கிறது, பொய்யல்ல, அது உங்களுக்குப் போதித்தபடியே அவரில் நிலைத்திருப்பீர்களாக.

1 John 2:27 in Other Translations

King James Version (KJV)

But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you: but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him.

American Standard Version (ASV)

And as for you, the anointing which ye received of him abideth in you, and ye need not that any one teach you; but as his anointing teacheth you; concerning all things, and is true, and is no lie, and even as it taught you, ye abide in him.

Bible in Basic English (BBE)

As for you, the Spirit which he gave you is still in you, and you have no need of any teacher; but as his Spirit gives you teaching about all things, and is true and not false, so keep your hearts in him, through the teaching which he has given you.

Darby English Bible (DBY)

and *yourselves*, the unction which ye have received from him abides in you, and ye have not need that any one should teach you; but as the same unction teaches you as to all things, and is true and is not a lie, and even as it has taught you, ye shall abide in him.

World English Bible (WEB)

As for you, the anointing which you received from him remains in you, and you don’t need for anyone to teach you. But as his anointing teaches you concerning all things, and is true, and is no lie, and even as it taught you, you will remain in him.

Young’s Literal Translation (YLT)

and you, the anointing that ye did receive from him, in you it doth remain, and ye have no need that any one may teach you, but as the same anointing doth teach you concerning all, and is true, and is not a lie, and even as was taught you, ye shall remain in him.

1 யோவான் 2:27 in English

neengal Avaraalae Petta Apishaekam Ungalil Nilaiththirukkirathu, Oruvarum Ungalukkup Pothikkavaennduvathillai; Antha Apishaekam Sakalaththaiyunguriththu Ungalukkup Pothikkirathu; Athu Saththiyamaayirukkirathu, Poyyalla, Athu Ungalukkup Pothiththapatiyae Avaril Nilaiththiruppeerkalaaka.


Read Full Chapter : 1 John 2