தமிழ்

1 John 3:24 in Tamil

1 யோவான் 3:24
அவருடைய கட்டளைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவன் அவரில் நிலைத்திருக்கிறான். அவரும் அவனில் நிலைத்திருக்கிறார்; அவர் நம்மில் நிலைத்திருக்கிறதை அவர் நமக்குத் தந்தருளின ஆவியினாலே அறிந்திருக்கிறோம்.

1 John 3:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us.

American Standard Version (ASV)

And he that keepeth his commandments abideth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he gave us.

Bible in Basic English (BBE)

He who keeps his laws is in God and God is in him. And the Spirit which he gave us is our witness that he is in us.

Darby English Bible (DBY)

And he that keeps his commandments abides in him, and he in him. And hereby we know that he abides in us, by the Spirit which he has given to us.

World English Bible (WEB)

He who keeps his commandments remains in him, and he in him. By this we know that he remains in us, by the Spirit which he gave us.

Young’s Literal Translation (YLT)

and he who is keeping His commands, in Him he doth remain, and He in him; and in this we know that He doth remain in us, from the Spirit that He gave us.

1 யோவான் 3:24 in English

avarutaiya Kattalaikalaik Kaikkollukiravan Avaril Nilaiththirukkiraan. Avarum Avanil Nilaiththirukkiraar; Avar Nammil Nilaiththirukkirathai Avar Namakkuth Thantharulina Aaviyinaalae Arinthirukkirom.


Read Full Chapter : 1 John 3