தமிழ்

1 John 3:9 in Tamil

1 யோவான் 3:9
தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவஞ்செய்யான், ஏனெனில் அவருடைய வித்து அவனுக்குள் தரித்திருக்கிறது; அவன் தேவனால் பிறந்தபடியினால் பாவஞ்செய்யமாட்டான்.

1 John 3:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Whosoever is born of God doth not commit sin; for his seed remaineth in him: and he cannot sin, because he is born of God.

American Standard Version (ASV)

Whosoever is begotten of God doeth no sin, because his seed abideth in him: and he cannot sin, because he is begotten of God.

Bible in Basic English (BBE)

Anyone who is a child of God does no sin, because he still has God’s seed in him; he is not able to be a sinner, because God is his Father.

Darby English Bible (DBY)

Whoever has been begotten of God does not practise sin, because his seed abides in him, and he cannot sin, because he has been begotten of God.

World English Bible (WEB)

Whoever is born of God doesn’t commit sin, because his seed remains in him; and he can’t sin, because he is born of God.

Young’s Literal Translation (YLT)

every one who hath been begotten of God, sin he doth not, because his seed in him doth remain, and he is not able to sin, because of God he hath been begotten.

1 யோவான் 3:9 in English

thaevanaal Pirantha Evanum Paavanjaெyyaan, Aenenil Avarutaiya Viththu Avanukkul Thariththirukkirathu; Avan Thaevanaal Piranthapatiyinaal Paavanjaெyyamaattan.


Read Full Chapter : 1 John 3