தமிழ்

1 John 3:10 in Tamil

1 யோவான் 3:10
இதினாலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னாரென்றும், பிசாசின் பிள்ளைகள் இன்னாரென்றும் வெளிப்படும்; நீதியைச்செய்யாமலும் தன் சகோதரனில் அன்புகூராமலும் இருக்கிற எவனும் தேவனாலுண்டானவனல்ல.

1 John 3:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

In this the children of God are manifest, and the children of the devil: whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother.

American Standard Version (ASV)

In this the children of God are manifest, and the children of the devil: whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother.

Bible in Basic English (BBE)

In this way it is clear who are the children of God and who are the children of the Evil One; anyone who does not do righteousness or who has no love for his brother, is not a child of God.

Darby English Bible (DBY)

In this are manifest the children of God and the children of the devil. Whoever does not practise righteousness is not of God, and he who does not love his brother.

World English Bible (WEB)

In this the children of God are revealed, and the children of the devil. Whoever doesn’t do righteousness is not of God, neither is he who doesn’t love his brother.

Young’s Literal Translation (YLT)

In this manifest are the children of God, and the children of the devil; every one who is not doing righteousness, is not of God, and he who is not loving his brother,

1 யோவான் 3:10 in English

ithinaalae Thaevanutaiya Pillaikal Innaarentum, Pisaasin Pillaikal Innaarentum Velippadum; Neethiyaichcheyyaamalum Than Sakotharanil Anpukooraamalum Irukkira Evanum Thaevanaalunndaanavanalla.


Read Full Chapter : 1 John 3