தமிழ்

1 John 3:11 in Tamil

1 யோவான் 3:11
நாம் ஒருவரிலொருவர் அன்புகூரவேண்டுமென்பதே நீங்கள் ஆதிமுதல் கேள்விப்பட்ட விசேஷமாயிருக்கிறது.


1 யோவான் 3:11 in English

naam Oruvariloruvar Anpukooravaenndumenpathae Neengal Aathimuthal Kaelvippatta Viseshamaayirukkirathu.


Read Full Chapter : 1 John 3