தமிழ்

1 John 3:14 in Tamil

1 யோவான் 3:14
நாம் சகோதரரிடத்தில் அன்புகூருகிறபடியால், மரணத்தைவிட்டு நீங்கி ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறோமென்று அறிந்திருக்கிறோம். சகோதரனிடத்தில் அன்புகூராதவன் மரணத்தில் நிலைகொண்டிருக்கிறான்.

1 John 3:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death.

American Standard Version (ASV)

We know that we have passed out of death into life, because we love the brethren. He that loveth not abideth in death.

Bible in Basic English (BBE)

We are conscious that we have come out of death into life because of our love for the brothers. He who has no love is still in death.

Darby English Bible (DBY)

*We* know that we have passed from death to life, because we love the brethren. He who does not love [his] brother abides in death.

World English Bible (WEB)

We know that we have passed out of death into life, because we love the brothers. He who doesn’t love his brother remains in death.

Young’s Literal Translation (YLT)

we — we have known that we have passed out of the death to the life, because we love the brethren; he who is not loving the brother doth remain in the death.

1 யோவான் 3:14 in English

naam Sakothararidaththil Anpukoorukirapatiyaal, Maranaththaivittu Neengi Jeevanukkutpattirukkiromentu Arinthirukkirom. Sakotharanidaththil Anpukooraathavan Maranaththil Nilaikonntirukkiraan.


Read Full Chapter : 1 John 3