தமிழ்

Luke 15:32 in Tamil

லூக்கா 15:32
உன் சகோதரனாகிய இவனோ மரித்தான், திரும்பவும் உயிர்த்தான்; காணாமற்போனான், திரும்பவும் காணப்பட்டான்; ஆனபடியினாலே, நாம் சந்தோஷப்பட்டு மகிழ்ச்சியாயிருக்க வேண்டுமே என்று சொன்னான் என்றார்.

Luke 15:32 in Other Translations

King James Version (KJV)

It was meet that we should make merry, and be glad: for this thy brother was dead, and is alive again; and was lost, and is found.

American Standard Version (ASV)

But it was meet to make merry and be glad: for this thy brother was dead, and is alive `again’; and `was’ lost, and is found.

Bible in Basic English (BBE)

But it was right to be glad and to have a feast; for this your brother, who was dead, is living again; he had gone away and has come back.

Darby English Bible (DBY)

But it was right to make merry and rejoice, because this thy brother was dead and has come to life again, and was lost and has been found.

World English Bible (WEB)

But it was appropriate to celebrate and be glad, for this, your brother, was dead, and is alive again. He was lost, and is found.'”

Young’s Literal Translation (YLT)

but to be merry, and to be glad, it was needful, because this thy brother was dead, and did live again, he was lost, and was found.’

லூக்கா 15:32 in English

un Sakotharanaakiya Ivano Mariththaan, Thirumpavum Uyirththaan; Kaannaamarponaan, Thirumpavum Kaanappattan; Aanapatiyinaalae, Naam Santhoshappattu Makilchchiyaayirukka Vaenndumae Entu Sonnaan Entar.


Read Full Chapter : Luke 15