தமிழ்

Luke 15:7 in Tamil

லூக்கா 15:7
அதுபோல, மனந்திரும்ப அவசியமில்லாத தொண்ணூற்றொன்பது நீதிமான்களைக்குறித்துச் சந்தோஷம் உண்டாகிறதைப் பார்க்கிலும் மனந்திரும்புகிற ஒரே பாவியினிமித்தம் பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் என்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.

Luke 15:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over ninety and nine just persons, which need no repentance.

American Standard Version (ASV)

I say unto you, that even so there shall be joy in heaven over one sinner that repenteth, `more’ than over ninety and nine righteous persons, who need no repentance.

Bible in Basic English (BBE)

I say to you that even so there will be more joy in heaven when one sinner is turned away from his wrongdoing, than for ninety-nine good men, who have no need of a change of heart.

Darby English Bible (DBY)

I say unto you, that thus there shall be joy in heaven for one repenting sinner, [more] than for ninety and nine righteous who have no need of repentance.

World English Bible (WEB)

I tell you that even so there will be more joy in heaven over one sinner who repents, than over ninety-nine righteous people who need no repentance.

Young’s Literal Translation (YLT)

`I say to you, that so joy shall be in the heaven over one sinner reforming, rather than over ninety-nine righteous men, who have no need of reformation.

லூக்கா 15:7 in English

athupola, Mananthirumpa Avasiyamillaatha Thonnnnoottaொnpathu Neethimaankalaikkuriththuch Santhosham Unndaakirathaip Paarkkilum Mananthirumpukira Orae Paaviyinimiththam Paralokaththil Mikuntha Santhosham Unndaayirukkum Entu Ungalukkuch Sollukiraen.


Read Full Chapter : Luke 15