தமிழ்

3 John 1:11 in Tamil

3 யோவான் 1:11
பிரியமானவனே, நீ தீமையானதைப் பின்பற்றாமல், நன்மையானதைப் பின்பற்று, நன்மைசெய்கிறவன் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறான்; தீமைசெய்கிறவன் தேவனைக் காணவில்லை.

3 John 1:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God: but he that doeth evil hath not seen God.

American Standard Version (ASV)

Beloved, imitate not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God: he that doeth evil hath not seen God.

Bible in Basic English (BBE)

My loved one, do not be copying what is evil, but what is good. He who does good is of God: he who does evil has not seen God.

Darby English Bible (DBY)

Beloved, do not imitate what is evil, but what is good. He that does good is of God. He that does evil has not seen God.

World English Bible (WEB)

Beloved, don’t imitate that which is evil, but that which is good. He who does good is of God. He who does evil hasn’t seen God.

Young’s Literal Translation (YLT)

Beloved, be not thou following that which is evil, but that which is good; he who is doing good, of God he is, and he who is doing evil hath not seen God;

3 யோவான் 1:11 in English

piriyamaanavanae, Nee Theemaiyaanathaip Pinpattaாmal, Nanmaiyaanathaip Pinpattu, Nanmaiseykiravan Thaevanaal Unndaayirukkiraan; Theemaiseykiravan Thaevanaik Kaanavillai.


Read Full Chapter : 3 John 1