தமிழ்

3 John 1:10 in Tamil

3 யோவான் 1:10
ஆனபடியால் நான் வந்தால், அவன் எங்களுக்கு விரோதமாய்ப் பொல்லாத வார்த்தைகளை அலப்பி, செய்துவருகிற கிருபைகளை நினைத்துக்கொள்வேன். அவன் இப்படிச் செய்துவருவதும் போதாமல், தான் சகோதரரை ஏற்றுக்கொள்ளாமலிருக்கிறதுமன்றி, ஏற்றுக்கொள்ள மனதாயிருக்கிறவர்களையும் தடைசெய்து, சபைக்குப் புறம்பே தள்ளுகிறான்.

3 John 1:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church.

American Standard Version (ASV)

Therefore, if I come, I will bring to remembrance his works which he doeth, prating against us with wicked words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and them that would he forbiddeth and casteth `them’ out of the church.

Bible in Basic English (BBE)

So if I come, I will keep in mind the things he does, talking against us with evil words: and as if this was not enough, he does not take the brothers into his house, and those who are ready to take them in, he keeps from doing so, putting them out of the church if they do.

Darby English Bible (DBY)

For this reason, if I come, I will bring to remembrance his works which he does, babbling against us with wicked words; and not content with these, neither does he himself receive the brethren; and those who would he prevents, and casts [them] out of the assembly.

World English Bible (WEB)

Therefore, if I come, I will call attention to his deeds which he does, unjustly accusing us with wicked words. Not content with this, neither does he himself receive the brothers, and those who would, he forbids and throws out of the assembly.

Young’s Literal Translation (YLT)

because of this, if I may come, I will cause him to remember his works that he doth, with evil words prating against us; and not content with these, neither doth he himself receive the brethren, and those intending he doth forbid, and out of the assembly he doth cast.

3 யோவான் 1:10 in English

aanapatiyaal Naan Vanthaal, Avan Engalukku Virothamaayp Pollaatha Vaarththaikalai Alappi, Seythuvarukira Kirupaikalai Ninaiththukkolvaen. Avan Ippatich Seythuvaruvathum Pothaamal, Thaan Sakothararai Aettukkollaamalirukkirathumanti, Aettukkolla Manathaayirukkiravarkalaiyum Thataiseythu, Sapaikkup Purampae Thallukiraan.


Read Full Chapter : 3 John 1