தமிழ்

1 Corinthians 5:1 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 5:1
உங்களுக்குள்ளே விபசாரம் உண்டென்று பிரசித்தமாய்ச் சொல்லப்படுகிறதே, ஒருவன் தன் தகப்பனுடைய மனைவியை வைத்துக்கொண்டிருக்கிறானே; அது அஞ்ஞானிகளுக்குள்ளும் சொல்லப்படாத விபசாரமாயிருக்கிறதே.

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Corinthians 5:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father’s wife.

American Standard Version (ASV)

It is actually reported that there is fornication among you, and such fornication as is not even among the Gentiles, that one `of you’ hath his father’s wife.

Bible in Basic English (BBE)

It is said, in fact, that there is among you a sin of the flesh, such as is not seen even among the Gentiles, that one of you has his father’s wife.

Darby English Bible (DBY)

It is universally reported [that there is] fornication among you, and such fornication as [is] not even among the nations, so that one should have his father’s wife.

World English Bible (WEB)

It is actually reported that there is sexual immorality among you, and such sexual immorality as is not even named among the Gentiles, that one has his father’s wife.

Young’s Literal Translation (YLT)

Whoredom is actually heard of among you, and such whoredom as is not even named among the nations — as that one hath the wife of the father! —

1 கொரிந்தியர் 5:1 in English

ungalukkullae Vipasaaram Unndentu Pirasiththamaaych Sollappadukirathae, Oruvan Than Thakappanutaiya Manaiviyai Vaiththukkonntirukkiraanae; Athu Anjnjaanikalukkullum Sollappadaatha Vipasaaramaayirukkirathae.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 5