தமிழ்

1 Corinthians 5:5 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 5:5
அப்படிப்பட்டவனுடைய ஆவி கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாளிலே இரட்சிக்கப்படும்படி, மாம்சத்தின் அழிவுக்காக, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அவனைச் சாத்தானுக்கு ஒப்புக்கொடுக்கவேண்டுமென்று தீர்ப்புச்செய்கிறேன்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Corinthians 5:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

To deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.

American Standard Version (ASV)

to deliver such a one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.

Bible in Basic English (BBE)

That this man is to be handed over to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may have forgiveness in the day of the Lord Jesus.

Darby English Bible (DBY)

to deliver him, [I say,] [being] such, to Satan for destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.

World English Bible (WEB)

are to deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.

Young’s Literal Translation (YLT)

to deliver up such a one to the Adversary for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.

1 கொரிந்தியர் 5:5 in English

appatippattavanutaiya Aavi Karththaraakiya Yesukiristhuvin Naalilae Iratchikkappadumpati, Maamsaththin Alivukkaaka, Nammutaiya Karththaraakiya Yesu Kiristhuvin Naamaththinaalae Avanaich Saaththaanukku Oppukkodukkavaenndumentu Theerppuchcheykiraen.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 5