தமிழ்

2 Peter 3:12 in Tamil

2 பேதுரு 3:12
தேவனுடைய நாள் சீக்கிரமாய் வரும்படிக்கு மிகுந்த ஆவலோடே காத்திருங்கள்; அந்த நாளில் வானங்கள் வெந்து அழிந்து, பூதங்கள் எரிந்து உருகிப்போம்.


2 பேதுரு 3:12 in English

thaevanutaiya Naal Seekkiramaay Varumpatikku Mikuntha Aavalotae Kaaththirungal; Antha Naalil Vaanangal Venthu Alinthu, Poothangal Erinthu Urukippom.


Read Full Chapter : 2 Peter 3