தமிழ்

Ezekiel 16:51 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:51
நீ செய்த பாவங்களில் அரைவாசியும் சமாரியா செய்யவில்லை; நீ உன் சகோதரிகளைப்பார்க்கிலும் உன்பாவங்களைப் பெருகப்பண்ணி, நீ செய்த உன் எல்லா அருவருப்புகளிலும் அவர்களை நீதியுள்ளவர்களென்று விளங்கப்பண்ணினாய்.

Ezekiel 16:51 in Other Translations

King James Version (KJV)

Neither hath Samaria committed half of thy sins; but thou hast multiplied thine abominations more than they, and hast justified thy sisters in all thine abominations which thou hast done.

American Standard Version (ASV)

Neither hath Samaria committed half of thy sins; but thou hast multiplied thine abominations more than they, and hast justified thy sisters by all thine abominations which thou hast done.

Bible in Basic English (BBE)

And Samaria has not done half your sins; but you have made the number of your disgusting acts greater than theirs, making your sisters seem more upright than you by all the disgusting things which you have done.

Darby English Bible (DBY)

And Samaria hath not sinned according to the half of thy sins; but thou hast multiplied thine abominations more than they, and hast justified thy sisters by all thine abominations which thou hast done.

World English Bible (WEB)

Neither has Samaria committed half of your sins; but you have multiplied your abominations more than they, and have justified your sisters by all your abominations which you have done.

Young’s Literal Translation (YLT)

As to Samaria, as the half of thy sins — she hath not sinned, And thou dost multiply thine abominations more than they, And dost justify thy sisters by all thy abominations that thou hast done.

எசேக்கியேல் 16:51 in English

nee Seytha Paavangalil Araivaasiyum Samaariyaa Seyyavillai; Nee Un Sakotharikalaippaarkkilum Unpaavangalaip Perukappannnni, Nee Seytha Un Ellaa Aruvaruppukalilum Avarkalai Neethiyullavarkalentu Vilangappannnninaay.


Read Full Chapter : Ezekiel 16